Avrupa Birliğinin kimyasal mevzuatı REACH sisteminde açıklanmıştır. Bu düzenlemeye göre tüm üreticilerin ve ithalatçıların mevcut tüm kimyasalların kaydı için 1 Aralık 2008 tarihine kadar Helsinki'deki Avrupa Kimyasal Ajansı ECHA (http://echa.europa.eu) ' ya önkayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu önkaydın amacı AB ' de ticaret yapan tüm üretici ve ürünlerinin kayıt altına alınmasıdır. REACH mevzuatına göre onlar maddelerin miktar ve tehlikesiz madde oluşlarına bağlı olarak uygun geçiş periyotlarında kayıtlarını yaptırmaya mecburdurlar.